Phay contour

Phay contour chủ yếu được phay bằng dao phay ngón. Quỹ đạo của dao gồm ba phần:


  • Dịch chuyển của dao tới bề mặt gia công  kể cả ăn dao vào chi tiết
  • Dịch chuyển của dao theo contour chi tiết gia công
  • Thoát dao khỏi bề mặt gia công. 


Phần ăn dao vào chi tiết được thực hiện từ  từ tránh va đập và để lực cắt không tăng lên đột
ngột. Thông thường người ta vào dao theo tiếp tuyến của contour chi tiết theo phương thức đoạn
thẳng nối dài hay cung tròn tiếp tuyến ½ và ¼ . Phần thoát dao khỏi contour cũng được thực hiện tương tự như khi vào contour.Trong phần chạy dao theo contour hướng của dao có thể thay đổi đột ngột do đó  gây ra sai số contour (sai số biên dạng) do biến dạng đàn hồi của dao, chi tiết gia công trong quá trình cắt và sai số động lực học của cơ cấu chạy dao. Để giảm sai số contour cần giảm lượng chạy dao khi gần đến điểm chuyển tiếp bằng cách kích hoạt chức năngdừng chính xác và chức năng kết nối biên dạng, giảm lượng dư hoặc thay đổi kích
thước của dao.

Phay mặt phẳng

Phay mặt phẳng hở được thực hiện theo sơ đồ chạy dao “Ziczac”, Phay các mặt  phẳng nửa hở bằng sơ đồ chạy dao “dải băng” . Để phay các mặt phẳng kín được giới hạn bằng đường tròn ngoài ta dùng sơ đồ “xoắn ốc”.
 Đường xoắn ốc được tạo thành từ các cung tròn được xây dựng với 2 hoặc 4 cực. Trong hình vẽ 7.2 là đường xoắn ốc xây dựng với hai cực.
 Đường xoắn ốc được tạo thành từ hai cung tròn có tâm ở hai cực A và B. Cực A nằm ở tâm đường tròn có bán kính Rk. Khoảng cách giữa hai cực A và B bằng ½ bước xoắn. Đường xoắn ốc bắt đầu từ tâm A cũng chính là lỗ tâm khoan để ăn dao ( trường hợp có lỗ để xuống dao đối với dao không có khả năng cắt theo chiều trục Z). Bước xoắn h được chọn trong khoảng (0.6 – 0.8) Dd hay h = R0/ a   (Trong đó R0 là bán kính đường tròn cách đều với đường tròn có bán kính Rk và a được xác định theo giới hạn: 0.6 R0Dd<a<0.8 R0Dd). Quỹ đạo dịch chuyển của dao phay để gia công mặt phẳng
kín ( giới hạn bằng đường tròn có bán kính Rk) bao gồm các phần sau: phần ăn dao (từ điểm 1 đến điểm 2); phần đường xoắn ốc hai cực ( qua các điểm 2,3,4,5); phần đường tròn có bán kính R0 ( qua các điểm 5,6,7); phần thoát dao (qua các điểm 7,8) và phần chạy dao về điểm xuất phát (qua các điểm 8,1).

Trong một số trường hợp đường xoắn ốc có thể được chạy theo đường cong  Acsimet từ tâm của đường tròn với bước xoắn h được chọn trong khoảng (0.6 – 0.8)Dd . Đới với các mặt phẳng kín có biên dạng bất kỳ thì việc ăn dao cũng xuất phát từ trung tâm của mặt phẳng và chạy theo đường xoắn ốc từ trong ra ngoài, cuối cùng là chạy dao song song với đường biên dạng của đường bao kín.

Phay thể tích

Khi phay thể tích quỹ đạo dịch chuyển của dao xảy ra đồng thời ít nhất là theo ba trục. Thông thường để phay thể tích người ta thường sử dụng dao cầu. Việc lập trình phay thể tích rất phức tạp, do đó để năng cao năng suất và đảm bảo độ chính xác người ta phải sử dụng tới sự trợ giúp của máy tính khi
lập trình. Trường hợp phay thể tích với nội suy 4D hoặc 5D thường xảy ra với một số loại bề mặt nhất định khi cần thêm chuyển động quay theo các trục X hoặc trục Y trong quá trình nội suy bề mặt


Bài viết cần liên quan:

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời