Để chuẩn bị cho 1 dự án mô phỏng động học và động lực học một kết cấu, việc đầu tiên phải làm là mô hình hóa các chi tiết của kết cấu đó và lắp ráp chúng thành một kết cấu hoàn chỉnh.

1. Mô hình hóa chi tiết 
Tiến hành xây dựng mô hình chi tiết như mô tả trong các hình 1-5:
Hình 1: Khâu giá thứ nhất (Khau_0a) 

Hình 2: Tay quay (Khau_1)

Hình 3: Con trượt (Khau_2)

Hình 4: Con trượt (Khau_3)

Hình 5: Khâu giá thứ hai (Khau_0b)

Các khâu được mô hình hóa trong môi trường Modeling và được gán vật liệu là Steel.

2. Lắp ráp cụm chi tiết
Các ràng buộc được lựa chọn để lắp ráp các chi tiết được liệt kê trong bảng sau: 
Khi lắp ráp, cần chú ý di chuyển Khau_0b đến vị trí cần thiết trước khi cố định nó. Ngoài ra, sau khi tạo các ràng buộc cho các đối tượng, cần di chuyển Khau_01 đến vị trí tạo với phương ngang một góc 450. Mô hình của cơ cấu sau khi được lắp ráp xong được thể hiện trên hình 6:
Hình 6: Mô hình cơ cấu tay quay – con trượt
Lưu cơ cấu với tên gọi Tayquay_Contruot.

Theo dõi bài học tiếp theo:
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời