Khi cơ cấu đã bao gồm các điều kiện tối thiểu để có thể hoạt động thì ta có thể tạo ra một tình huống mô phỏng (Solution). Cơ cấu vừa được xây dựng có bậc tự do bằng 1 nên có hai cách để có thể làm cơ cấu hoạt động:
- Cách 1: Khử bậc tự do của cơ cấu để cơ cấu có bậc tự do bằng 0. Khi đó ta có thể chạy mô phỏng động học hoạt động của cơ cấu;
- Cách 2: Tạo trường trọng lực và mô phỏng động lực học của cơ cấu.
Ở đây, ta sẽ cho thực hiện phương án 2. 
Để mô phỏng hoạt động của cơ cấu, ta cần tạo ra một Solution. Solution là một tình huống mô phỏng hoạt động của cơ cấu. Người dùng có thể tạo ra một hoặc nhiều Solution với các điều kiện hoạt động khác nhau của cơ cấu trong một Simulation. Một Solution có thể chứa các điều kiện đặc biệt được ghi đè lên các điều kiện đã được thiết lập cho cơ cấu. Trường trọng lực sẽ được định nghĩa trong khi tạo Solution.
Solution được tạo bằng lệnh Solution nằm trên nhóm lệnh Setup. Sau khi được kích hoạt, hộp thoại của lệnh xuất hiện như trên Hình 1.
Hình 1: Hộp thoại lệnh Solution

- Mục Solution Option: Thiết lập các thông số cho Solution:
+ Solution Type: Chọn kiểu Solution. Kiểu Solution được chọn là Normal Run. Khi đó, bước tiếp theo sẽ là chọn Analysis Type:
+ Analysis Type: Chọn kiểu phân tích. Kiểu phân tích được chọn là Kinemactics/Dynamics. Khi đó, các bước tiếp theo sẽ là chọn Time và Steps;
+ Time: Nhập thời gian mô phỏng;
+ Steps: Nhập bước mô phỏng;
+ Include Static Analysis: Chon phép thực hiện phân tích tĩnh học đối với cơ cấu. Trong kiểu phân tích này, mô hình sẽ được đưa về trạng thái cân bằng và các phản lực tại các khớp sẽ được tính toán;
+ Solve with OK: Cho phép phân tích ngay khi kết thúc lệnh tạo Solution bằng cách nhấp chọn nút OK.
- Mục Gravity: Tạo trường trọng lực:
+ Specify Direction: Xác định hướng của véc tơ gia tốc trọng trường. Hướng mặc định là hướng –Z;
+ Gravitational Constant: Xác định giá trị của gia tốc trọng trường. Giá trị mặc định là 9806,65 mm/s2. Người dùng có thể thay đổi trường trọng lực bằng cách chọn Menu→Preferences→Motion→Gravitational Constants.
- Mục Setting:
+ Name: Nhập tên của Solution.

Nhập các thông số cần thiết cho Solution tương ứng. Sau đó nhấp chọn OK để kết thục việc tạo Solution.Theo dõi bài học tiếp theo:
Motion Simulation 8: Phân tích kiểm tra
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời