Một khâu đại diện cho một hoặc một tập hợp các vật rắn trong cơ cấu. Khi tạo khâu, người dùng cần xác định các đối tượng thuộc về khâu đó. Một khâu có thể được xác định bởi một hoặc nhiều các phần tử lắp ráp hoặc một tập hợp các đối tượng dạng khối, các đường, các điểm…. Một đối tượng chỉ có thể thuộc về một khâu, có nghĩa là một khi đối tượng đó đã được chọn để xác định một khâu, nó không thể được chọn để xác định một khâu khác. Khi phân tích động lực học, người dùng phải xác định các tính chất khối lượng của khâu.
Sau khi kích hoạt, hộp thoại của lệnh Link xuất hiện như trên hình 1.
Hình 1: Hộp thoại lệnh Link

- Mục Link Objects: Chọn đối tượng thuộc về khâu cần tạo. Có thể chọn 1 hoặc nhiều đối tượng. Các đối tượng cùng đứng yên hoặc chuyển động cùng nhau thường được ghép vào cùng một khâu;
- Mục Mass Properties Option: Lựa chọn phương pháp xác định tính chất khối lượng của khâu. Có 3 phương pháp:
+ Automatic: Phần mềm tự động xác định các tính chất khối lượng của khâu dựa trên các đặc điểm về hình dạng, kích thước và vật liệu của khâu;
+ User Defined: Cho phép người dùng tự xác định các tính chất khối lượng của khâu;
+ None: Không xác định các tính chất khối lượng của khâu. Chức năng này chỉ được kích hoạt khi mô phỏng động học.
- Mục Mass and Inertia: Xác định các tính chất khối lượng và quán tính của khâu. Chức năng này chỉ được kích hoạt khi phương pháp được lựa chọn trong mục Mass Properties Option là User Defined;
- Mục Initial Translation Velocity: Thiết lập vận tốc tịnh tiến ban đầu của khâu;
- Mục Initial Rotation Velocity: Thiết lập vận tốc quay ban đầu của khâu;
- Mục Settings: Lựa chọn Fix the Link cho phép cố định khâu;
- Mục Name: Nhập tên của khâu.

Trong bài toán này, chúng ta sẽ tạo các khâu: Khau_0a, Khau_0b, Khau_1, Khau_2, Khau_3 như mô tả trên hình 2.
Hình 2: Các khâu của cơ cấu tay quay – con trượt

Danh sách các khâu đã được tạo ra sẽ xuất hiện trong mục Links trên Motion Navigator. Có thể xem thông tin về khâu bằng cách nhấp chuột phải lên tên của khâu cần xem, sau đó chọn mục Information. Theo dõi bài học tiếp theo:
Motion Simulation 5: Tạo khớp
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời