Sau khi phân tích, phần mềm có thể đưa ra thông tin tại tất cả các điểm đặc biệt của cơ cấu như của khớp, khối tâm của khâu... Để khảo sát chuyển động tại một điểm bất kỳ, người dùng cần sử dụng lệnh Marker tại vị trí để tạo ra một hệ tọa (gọi là Marker) gắn với một khâu để đánh dấu điểm cần khảo sát nằm trên khâu đó. Các Marker luôn luôn gắn với khâu và có hướng xác định trong không gian. Trong phần này, một Marker sẽ được tạo ra tại điểm P. Sau khi được kích hoạt, hộp thoại của lệnh Marker xuất hiện như hình 1.
Hình 1: Hộp thoại lệnh Marker

- Khung Associated Link – Chọn khâu. Nhấp chọn Khau_2.
- Khung Orientation – Xác định hướng của Marker. Khi nhấp chọn khâu, dựa trên cơ sở đối tượng được sử dụng để chọn khâu (đỉnh, cạnh, bề mặt...), phần mềm sẽ tự động tính toán để tạo ra một Marker phù hợp nhất. Để tạo Marker có vị trí và hướng như mong muốn, người dùng cần tùy chỉnh các mục cần thiết. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tạo ra một Marker có gốc nằm ở điểm P và có các trục song song với các trục của hệ tọa độ gốc bằng cách tùy chỉnh như sau:
+ Mục Specify Point – Xác định điểm khảo sát. Điểm khảo sát là điểm P, nằm trên đường nối tâm hai đường tròn trên bề mặt phía trước của Khau_2 và nằm cách tâm đường tròn xác định Khop_quay_21 200 [mm]. Điểm này không nằm trong danh sách các điểm đặc biệt bên cạnh nút Point Dialog nên không thể chọn bằng chức năng truy bắt điểm. Vì vậy, để xác định được điểm này, ta sẽ sử dụng nút Point Dialog. Trong mục Type của hộp thoại Point (xuất hiện sau khi nhấp chọn nút Point Dialog), chọn Arc/Ellipse/Sphere Center, sau đó nhấp chọn đường tròn xác định Khop_quay_21 trên Khau_2 (để thuận tiện cho việc chọn, người dùng có thể sử dụng chức năng QuickPick hoặc ẩn Khau_1). Trong mục Offset Option của khung Offset, chọn Along Vector sau đó nhấp chọn một cạnh dài của Khau_2 để xác định Vector. Khi đó, một mũi tên có gốc nằm ở tâm đường tròn vừa chọn và có phương song song với cạnh vừa chọn xuất hiện. Chiều của mũi tên phụ thuộc vào vị trí của con trỏ chuột khi nhấp chọn cạnh. Nếu nhấp chọn tại điểm gần điểm cuối của cạnh nằm cách xa tâm đường tròn, mũi tên sẽ hướng tới điểm P. Ngược lại, nếu nhấp chọn tại điểm gần điểm cuối của cạnh  nằm gần tâm đường tròn, mũi tên sẽ hướng theo chiều ngược lại. Sau khi chọn cạnh, nhập khoảng cách 200 mm (hoặc -200 mm tùy theo chiều mũi tên) để xác định vị trí điểm P. Nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Point và trở về hộp thoại lệnh Marker.
+ Specify CSYS – Xác định Hệ tọa độ dùng để xác định hướng của Marker. Lựa chọn mặc định là Dynamic. Do các trục của Marker song song với các trục của hệ tọa độ gốc nên lựa chọn mặc định sẽ được sử dụng.
- Khung Name –Tên của Marker. Nhập Diem_P.
Nhấp chọn OK để tạo Marker Diem_P. Mục Markers chứa Diem_P xuất hiện trên Motion Navigator.         


Theo dõi bài học tiếp theo:
Motion Simulation 11: Phân tích và xuất kết quả
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời