I. Phân tích
Thực hiện lệnh Solve để phân tích cơ cấu. Do cơ cấu đã được xây dựng hoàn chỉnh nên việc phân tích sẽ được thực hiện thành công mà không có thông báo nào được đưa ra.

II. Xuất kết quả
Sau khi phân tích thành công, một mục có tên là Results sẽ được thêm vào trong mục Solution_1. Trong mục Results có ba mục con là Animation, XY-Graphing và Load Transfer.
a. Quan sát chuyển động của mô hình

Nhấp chọn biểu tượng lệnh Animation trong nhóm Analysis thuộc tab Home (khi cần thiết phải nhấp chọn mũi tên bên dưới biểu tượng nằm ngoài cùng bên phải của nhóm Analysis và chọn Animation trong danh sách sổ xuống), hộp thoại Animation xuất hiện như trên hình 1.
Hình 1: Hộp thoại lệnh Animation
Trong mục Slider Mode của khung Animation Control, có thể chọn cách tính thời gian theo thời gian (Time) hoặc theo bước (Steps). Nhấp chọn nút Play trong bảng các nút điều khiển nằm ở phía dưới khung Animation Control để quan sát chuyển động của cơ cấu. Thời gian và bước chuyển động sẽ được hiển thị trong hộp thoại nhỏ. Có thể quan sát vị trí của cơ cấu theo từng bước bằng cách nhấp chọn nút Step Forward hoặc Step Backward. Khi muốn dừng lại, nhấp chọn nút Stop. Nhấp chọn nút Close để đóng hộp thoại Animation và kết thúc việc quan sát chuyển động của cơ cấu.
b. Vẽ đồ thị các đặc tính của cơ cấu
Nhấp chọn biểu tượng Graphing trong nhóm Analysis thuộc tab Home (khi cần thiết phải nhấp chọn mũi tên bên dưới biểu tượng nằm ngoài cùng bên phải của nhóm Analysis và chọn Graphing trong danh sách sổ xuống), hộp thoại Graphing xuất hiện như trên hình 2.
Hình 2: Hộp thoại lệnh Graph
Trong khung Motion Model có 3 tab, trong đó tab Objects được dùng để vẽ đồ thị của tọa độ, vận tốc, gia tốc, lực hoặc driver của các đối tượng chuyển động như khối tâm của khâu, khớp và điểm đánh dấu.
Chọn đối tượng cần khảo sát trong danh sách phía dưới mục Select Object. Trong mục Request, chọn tham số cần khảo sát trong danh sách. Có các tham số sau đây:
- Displacement – Tọa độ;
- Velocity – Vận tốc;
- Accelaration – Gia tốc;
- Force – Lực. 
Trong mục Component, chọn thành phần của tham số cần khảo sát. Ví dụ, đối tham số vận tốc, ta có thể chọn thành phần vận tốc theo trục X, Y, Z hoặc vận tốc tổng cộng. Giá trị của các tham số này có thể được tính trong hệ tọa độ tương đối (Relative), ví dụ hệ tọa độ khớp, hoặc trong hệ tọa độ tuyệt đối (Absolute).    
Trong khung Axis Definition, người dùng sẽ xác định trục X và trục Y của đồ thị trong các tab X-axis Definition và Y-axis Definition. Giá trị mặc định của trục X là Time (thời gian) tính theo giây. Nhấp chọn nút Add One Curve (hình dấu “+”) trong tab Y-axis Definition để thêm một đồ thị. Lặp lại các thao thác để thêm các đồ thị khác. Tất cả các đồ thị này sẽ được vẽ trên cùng một của sổ. Nút Remove Curve (hình dấu “-”) được dùng để xóa đồ thị trong danh sách. Sử dụng hai nút Move up và Move down để thay đổi vị trí của các đồ thị. 
Trong khung Title, nhập tên của cửa sổ đồ thị. Tên này sẽ xuất hiện ở chính giữa, phía trên của cửa sổ đồ thị.
Trong khung Setting, nếu nhấp chọn hộp chọn Graph thì sau khi hoàn tất lệnh, hộp thoại Viewport dùng để chọn cửa sổ hiển thị đồ thị sẽ xuất hiện, đồng thời tất cả các đồ thị sẽ cùng được hiển thị trên cùng một cửa sổ. Có hai dạng đồ thị là dạng NX hoặc dạng Spreadsheet (dạng file Excel).
Mục Save cho phép lưu đồ thị tại vị trí xác định trong máy tính.
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ vẽ các đồ thị sau đây trên cửa sổ được đặt tên là Do_thi_toa_do_va_van_toc:
- Tọa độ X của tâm khối của Khau_1 và của Diem_P;
- Vận tốc góc của tâm khối của Khau_1;
- Vận tốc theo trục X của Diem_P.
Nhấp chọn các đối tượng cần khảo sát và nhập các thông số tương ứng sau đó nhấp chọn OK. Khi đó, các đồ thị cần khảo sát sẽ xuất hiện trong mục XY-Graphing trong phần Results đồng thời hộp thoại Viewport sẽ xuất hiện trên màn hình.
Hộp thoại Viewport cho phép chọn cửa sổ (Viewport) để hiển thị các đồ thị. Có hai chức năng:
- Select Viewport by Cursor – Chọn Viewport bằng cách nhấp chuột. Có thể chọn cửa sổ đồ họa để hiển thị các đồ thị.
- Create New Viewport – Tạo một Viewport mới để hiển thị các đồ thị.

Nhấp chọn Create New Viewport để hiển thị tất cả các đồ thị đã tạo trên một cửa sổ mới tên là Graph Window 1 như thể hiện trên hình 3.  
Hình 3: Cửa sổ Graph Window 1
Để hiển thị đồ thị cần thiết trên một cửa sổ riêng biệt, nhấp kép lên tên đồ thị tương ứng trong mục XY-Graphing sau đó chọn Create New Viewport trên hộp thoại Viewport. Để hiển thị 1 hoặc nhiều đồ thị cần thiết trên một cửa sổ riêng biệt, sử dụng phím Ctrl và nhấp chọn các đồ thị tương ứng, sau đó nhấp chuột phải và chọn Plot to NX và chọn Create New Viewport trên hộp thoại Viewport. Trong danh sách các lựa chọn trong menu xuất hiện sau khi nhấp chuột phải, bên cạnh Plot to NX còn có các chức năng khác như sau:
- Plot to Spreadsheet: Hiển thị dưới dạng đồ thị Excel;
- Store: Lưu tọa độ các điểm của đồ thị dưới dạng file AFU;
- Delete: Xóa đồ thị;

- Information: Xem thông tin về đồ thị.
Theo dõi bài học tiếp theo:
Hết phần Motion Simulation rồi. Qua Design Simulation thôi!
- - 2 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (2)
 • Facebook Comment ()
  1. ad cho em hỏi là tại sao phần mềm của em không có mục graphing và trong mục drive>rotation cũng không có tuỳ chọn constant với ạ

   ReplyDelete
  2. ad cho em hỏi là tại sao phần mềm của em không có mục graphing và trong mục drive>rotation cũng không có tuỳ chọn constant với ạ

   ReplyDelete

  Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

  Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời