Như đã giới thiệu trong bài học trước, Motion Simulation là môi trường mô phỏng động học và động lực học sử dụng phương pháp động lực học hệ nhiều vật.
Trong Motion Simulation, trình tự mô phỏng được thực hiện theo các bước như sau:
1. Xây dựng mô hình CAD của cơ cấu;
2. Chuyển sang môi trường mô phỏng;
3. Tạo dự án mô phỏng;
4. Xác định các tính chất của cơ cấu;
5. Tạo tình huống mô phỏng; 
6. Phân tích;
7. Truy cập và xử lý kết quả mô phỏng.

Các bài học về Motion Simulation trong NX được xây dựng dựa trên ví dụ cụ thể. Cùng CAX.vn khám phá các bài học về Motion Simulation qua các bài học theo thứ tự dưới đây:
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời