Lịch sử phát triển mô hình 3D gồm 4 hệ cơ sở dữ liệu CAD bắt đầu từ việc tạo mặt 2 chiều, sau đó là dạng khung dây (wireframe), mặt cong (surface) và cuối cùng là mô hình khối rắn (Solid).

Mô hình khung dây (wireframe model)

Hình 1

Mô hình khung dây bao gồm các điểm trong không gian và các đường thẳng hoặc cong nối lại với nhau. Mô hình dạng khung dây như hình 1 bao gồm 12 cạnh. Các mặt không được tạo nên và chỉ có các đường biên. Mô hình này chỉ có kích thước các cạnh nhưng không có thể tích (như surface), hoặc khối lượng (như solid). Toàn bộ các đối tượng của mô hình đều được nhìn thấy.

Mô hình mặt cong (Surface model)

Hình 2

Mô hình mặt cong biển diễn đối tượng tốt hơn mô hình khung dây vì các cạnh của mô hình khung dây được trải bằng mặt được định nghĩa bằng các công thức toán học.

Mô hình mặt của hộp chữ nhật giống như một hộp rỗng, có các cạnh và các mặt nhưng bên trong thì rỗng. Mô hình mặt có thể tích nhưng không có khối lượng. Mô hình dạng này có thể che được các đường khuất và tô bóng.

Mô hình Solid (Solid model)

Hình 3


Mô hình solid (khối rắn) là mô hình biểu diễn được vật thể 3 chiều hoàn chỉnh nhất. Mô hình này bao gồm các cạnh, mặt và đặc điểm bên trong. Dùng các lệnh cắt solid ta có thể nhìn thấy được toàn bộ bên trong mô hình. Mô hình dạng này có thể tích và các đặt tính về khối lượng.

Mô hình 3D dạng surface và solid có thể che được các mặt khuất bằng lệnh Hide và tạo ảnh thật bằng cách tô bóng bằng lệnh Render hoặc Shademode.

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời