Phần mềm Siemens NX cung cấp một số ứng dụng cho phép mô phỏng kỹ thuật, trong đó có 3 được sử dụng nhiều nhất là:

- Motion Simulation: Sử dụng phương pháp động lực học hệ nhiều vật để mô phỏng động học và động lực học;

- Design Simulation: Sử dụng phương pháp phần từ hữu hạn để giải quyết các bài toán đơn giản về phân tích kết cấu, nhiệt học, dao động…;

- Advanced Simulation: Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải quyết các bài toán mô phỏng phức tạp.Hãy truy cập theo các đường link dưới đây để đến với các bài học về mô phỏng trong phần mềm NX:

I. Motion Simulation (từ NX SIM 003 đến NX SIM 013)

II. Design Simulation (các bài học đang trong quá trình xây dựng)

III. Advanced Simulation (các bài học đang trong quá trình xây dựng)
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời