Tổng hợp các tài liệu cơ khí:

1. Vẽ kĩ thuật cơ khí - Trần Hữu Quế

2. Bài tập vẽ kĩ thuật - Nguyễn Thị Mỵ

3. Sổ tay vẽ kĩ thuật cơ khí - HVKTQS

4. Công nghệ chế tạo máy - GS Trần Văn Địch

5. Sổ tay công nghệ CTM (tập 1) - GS Nguyễn Đắc Lộc

6. Sổ tay công nghệ CTM (tập 2) - GS Nguyễn Đắc Lộc

7. Sổ tay công nghệ CTM (tập 3) - GS Nguyễn Đắc Lộc

8. GT Dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường - PGS Ninh Đức Tốn

9. Dung sai lắp ghép - TS Hồ Việt Hải

10. Sổ tay thiết kế cơ khí (tập 1) - GS Hà Văn Vui

11. Sổ tay thiết kế cơ khí (tập 2) - GS Hà Văn Vui

12. Sổ tay thiết kế cơ khí (tập 3) - GS Hà Văn Vui

13. Công nghệ CNC - GS Trần Văn Địch

14. Công nghệ CTM theo hướng ứng dụng tin học - PGS Nguyễn Đắc Lộc

15. Cơ học môi trường liên tục - PGS Phan Nguyên Di

16. Phương pháp phần tử hữu hạn - Chu Quốc Thắng

17. Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng PTHH - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

18. Atlas đồ gá - PGS Trần Văn Địch

19. Bài giảng kĩ thuật khuôn mẫu - Lê Vũ Hải
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời