Tổng hợp tài liệu cần thiết cho Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC:
1. Sổ tay vẽ kỹ thuật cơ khí: Link 1Link 2
2. Sổ tay công nghệ chế tạo máy: Tập 1Tập 2Tập 3
3. Công nghệ chế tạo máy: Link 1
4. Giáo trình dung sai, lắp ghép: Link 1, Link 2
5. Đồ án mẫu: Link
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời