Khi bạn dùng lệnh Rapid Dimension để ràng buộc kích thước trong Sketch, kích thước sẽ được làm tròn.  Theo mặc định của của NX, kích thước trong Sketch được làm tròn đến hàng phần chục. Trong hình 1, bạn đặt kích thước là 59.12345 nhưng kích thước hiển thị chỉ là 59,1. Và đây chính là vấn đề với những ai cần hiển thị kích thước một cách chính xác với nhiều con số hơn phía sau "dấu phẩy"

Hình 1

Trong trường hợp bạn cần hiển thị nhiều hơn một chữ số sau "dấu phẩy", bạn hãy cài đặt lại theo các bước sau:

Bước 1: Trong môi trường Modeling, bạn vào File/ Preferences/ Drafting. (Hình 2)


Hình 2

Bước 2: Cửa sổ Drafting Preferences hiện ra, bạn vào mục Dimension/ Text/ Units. (Hình 3)


Hình 3

Bước 3: Trong mục Units bạn tùy chỉnh các thông số như sau:

+ Units:                      Millimeters (Chọn đơn vị là Milimet)
+ Decimal Places:      4 (Số chữ số sau dấu phẩy sau khi làm tròn)
+ Decimal Delimiter: 

, Comma (Ngăn cách phần nguyên và phần thập phân bằng dấu phẩy)
. Period (Ngăn cách phần nguyên và phần thập phân bằng dấu chấm)

Một số lưu ý:

     - Giống như việc tắt chức năng tự động sinh kích thước trong Sketch NX, chức năng này cũng chỉ có tác dụng từ Sketch tạo ra sau bạn thay đổi cài đặt này. 
      - Sau khi thoát khỏi phần mềm NX, chức năng này sẽ bị reset lại mặc định của phần mềm. Có nghĩa là lần sử dụng NX tiếp theo bạn phải cài đặt lại.
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời