Đây là một quyển sách khá hoàn chỉnh về phần CAD của phần mềm NX. Sách được biên soạn rất công phu, viết rất tỉ mỉ về tất cả các lựa chọn của gần như tất cả các lệnh. Chính vì thế mà chỉ mỗi phần CAD của NX mà quyển sách dày đến 1257 trang A4. Sách rất thích hợp cho người yêu thích phần mềm NX và có khả năng đọc tiếng Anh.  (Tiếng Anh kỹ thuật sẽ viết theo cách đơn giản nhất).

Bìa sách:

Giá bán sách trên Amazon là 46$ (bản Kindle) và 57$ (bản Paperback) (tháng 11/2015). Link tham khảo: click here.

CAX đã mua sách trên Amazon, chuyển sang định dạng PDF và bán với giá 200k (vnđ) để chia sẻ vấn đề tài chính. Nếu muốn mua sách thì chuyển khoản cho chúng tôi theo hướng dẫn chuyển khoản. Sau đó sẽ nhận được link download sách.

Nội dung sách rất đầy đủ và có thể tóm gọn bởi mục lục sách:
Chapter 1: Introduction to NX 9.0
Chapter 2: Drawing sketches for solid models
Chapter 3: Add geometric and dimensional constraints to sketches
Chapter 4: Editing, extruding and revolving sketches
Chapter 5: Working with datum planes, coordinate systems and datum axes
Chapter 6: Advanced modeling tools - I
Chapter 7: Advanced modeling tools - II
Chapter 8: Editing features and advanced modeling tools - III
Chapter 9: Assembly modeling - I
Chapter 10: Assembly modeling - II
Chapter 11: Surface modeling
Chapter 12: Advanced surface modeling
Chapter 13: Generating, Editing and Dimensioning the drawing views.
Chapter 14: Synchronous modeling
Chapter 15: Sheet metal design

Một số hình ảnh screenshot:- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời