Dung sai lắp ghép trong cơ khí

1 bình luận ,
Dung sai: là mức độ dao động cho phép của một kích thước, là hiệu giữa giới hạn trên và giới hạn dưới. Kích thước danh nghĩa: là kích th... Đọc tiếp

NX SIM 013: Motion Simulation 11 - Phân tích và xuất kết quả

0 bình luận , ,
I. Phân tích Thực hiện lệnh Solve để phân tích cơ cấu. Do cơ cấu đã được xây dựng hoàn chỉnh nên việc phân tích sẽ được thực hiện thành... Đọc tiếp

NX SIM 012: Motion Simulation 10 - Tạo điểm khảo sát

0 bình luận , ,
Sau khi phân tích, phần mềm có thể đưa ra thông tin tại tất cả các điểm đặc biệt của cơ cấu như của khớp, khối tâm của khâu... Để khảo sát... Đọc tiếp

NX SIM 011: Motion Simulation 9 - Tạo driver

0 bình luận , ,
Khau_1 thực hiện chuyển động quay xung quanh Khop_quay_10 với vận tốc ω = π rad/s. Chuyển động này có thể được tạo ra bằng cách thêm dr... Đọc tiếp

NX SIM 010: Motion Simulation 8 - Phân tích kiểm tra

0 bình luận , ,
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, ta có thể tiến hành phân tích (Solve) cơ cấu. Như đã đề cập ở trên, việc phân tích cơ cấu được thực hiệ... Đọc tiếp

NX SIM 009: Motion Simulation 7 - Tạo tình huống mô phỏng

0 bình luận , ,
Khi cơ cấu đã bao gồm các điều kiện tối thiểu để có thể hoạt động thì ta có thể tạo ra một tình huống mô phỏng (Solution). Cơ cấu vừa đ... Đọc tiếp

NX SIM 008: Motion Simulation 6 - Bậc tự do của cơ cấu

0 bình luận , ,
Bậc tự do của cơ cấu được tính theo công thức: trong đó: - W là bậc tự do của cơ cấu; - n là số khâu động; - pk là số khớp l... Đọc tiếp

NX SIM 007: Motion Simulation 5 - Tạo khớp

0 bình luận , ,
Khớp biểu diễn mối liên hệ giữa các khâu. Nếu không có bất cứ ràng buộc nào, các khâu có thể chuyển động tự do trong không gian với... Đọc tiếp

NX SIM 006: Motion Simulation 4 - Tạo khâu

0 bình luận , ,
Một khâu đại diện cho một hoặc một tập hợp các vật rắn trong cơ cấu. Khi tạo khâu, người dùng cần xác định các đối tượng thuộc về khâ... Đọc tiếp

NX SIM 005: Motion Simulation 3 - Tạo dự án mô phỏng

0 bình luận , ,
Để tạo một Simulation, đầu tiên ta nhấp chuột phải vào biểu tượng Tayquay_Contruot và chọn New Simulation. Khi đó, hộp thoại Environment... Đọc tiếp

NX SIM 004: Motion Simulation 2 - Chuyển sang môi trường mô phỏng

0 bình luận , ,
Việc chuyển cụm chi tiết sang môi trường mô phỏng được thực hiện bằng 1 trong hai cách sau: - Cách 1: Tab Application → Group Simula... Đọc tiếp

NX SIM 003: Motion Simulation 1 - Xây dựng mô hình CAD của cơ cấu

0 bình luận , ,
Để chuẩn bị cho 1 dự án mô phỏng động học và động lực học một kết cấu, việc đầu tiên phải làm là mô hình hóa các chi tiết của kết cấu đó và... Đọc tiếp

NX SIM 002: Motion Simulation

0 bình luận , ,
Như đã giới thiệu trong bài học trước, Motion Simulation là môi trường mô phỏng động học và động lực học s ử dụng phương pháp động lực h... Đọc tiếp

Bài viết mới cập nhậtmore

CÀI ĐẶT NXmore

NX SKETCHINGmore

NX MODELINGmore

NX SIMULATIONmore

THỦ THUẬT NXmore

DOWNLOADmore

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠImore